Hvorfor

Ved å bruke verktøy som ungdom allerede er komfortable med tror vi det også blir lettere for dem å formidle hvordan de har det og hva de har behov for.

10 camper, 100 mennesker, 100 videofortellinger

I løpet av 2015 skal vi gjennomføre rundt 10 workshops hvor vi skal lære hvordan livet er på sykehus. Det blir da rundt 100 deltakere til sammen som lager sine digitale fortellinger om sykeshuslivene sine.

hvabrukesmetodentil
På veien håper vi at vi kan introdusere digitale fortellinger som formidlingsmetode for undommer som er på sykehus.

Det er fordi digitale fortellinger kan bidra til økt forståelse mellom mennesker. I helsetjenesten vår har vi behov for det samme.

Økt forståelse gir empati, empati gir mer omsorg til hverandre.